ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

του site και του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο παρών ιστότοπος (www.ktimaaristi.com, στο εξής το «site») ανήκει στην εταιρεία « ΚΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΗ Μ.ΙΚΕ» (στο εξής «η Εταιρεία», με έδρα: Πλουτάρχου και Κέας Χαλάνδρι, ΑΦΜ 800648445 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αρ.ΓΕΜΗ 133986803000 και νόμιμο εκπρόσωπο την Αρίστη Σάρρα του Ιωάννη).

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί με μόνη την επίσκεψη και χρήση του site. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο στο site. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αντιρρήσεις και επιφυλάξεις σας στο [email protected]

ΓΕΝΙΚOI ΟΡΟΙ

Επικοινωνία με την Εταιρεία – Ώρες Λειτουργίας

Η επικοινωνία με την Εταιρεία θα γίνεται μέσω
– email: [email protected]
– τηλεφώνου: 2106085559
μεταξύ 10:00 και 18:00 (ώρα Ελλάδος) τους χειμερινούς μήνες και μεταξύ 10:00 και 20:00 (ώρα Ελλάδος) τους καλοκαιρινούς μήνες
Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.

Ιδιοκτησία Περιεχομένου του Site & Χρήση

1. Το περιεχόμενο του site (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουρίες του site ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης.

2. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, φόρτωση, μεταφόρτωση, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή χρήση:
α. του περιεχομένου, της μορφής, διάρθρωσης και των λειτουργιών του site,
β. των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιούνται στο site, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας ή τρίτων που έχουν δικαιώματα επ’ αυτών.

3. Η επίσκεψή και χρήση του site δεν σας χορηγεί οποιοδήποτε δικαίωμα επί των ανωτέρω στοιχείων.

4. 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει οποτεδήποτε το περιεχόμενο, τη μορφή, διάρθρωση και τις λειτουργίες του site.

Τεχνική Πρόσβαση στο Site

1. Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο με δική σας αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή στο site ή δεν είναι εφικτή η ανάρτηση περιεχομένου στο site.

2. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσετε τη μη προσβολή και την προστασία του υπολογιστή σας, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας από ιούς, malware κ.λπ.. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής σας στο site ή από επέμβαση τρίτων.

Αποποίηση Ευθυνών από την Εταιρεία

1. Η Εταιρεία επιδιώκει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο site, ωστόσο δεν εγγυάται αυτήν, και δη την ακρίβεια πληροφοριών που αντλούνται από τρίτους. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ανακριβειών η Εταιρεία θα πράξει τα δέοντα για τη διόρθωση αυτών το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διαπίστωσή τους.

2. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με το site ή στις οποίες γίνεται παραπομπή δια του site.

3. Αποκλείεται η ευθύνη της Εταιρείας για ελαφρά αμέλειά, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

Υποχρεώσεις Σας

Υποχρεούσθε
– να συμμορφώνεσθε με τους παρόντες όρους και με την κείμενη νομοθεσία,
– να χορηγείτε ακριβή και πλήρη στοιχεία κατά τη χρήση του site,
– να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την Εταιρεία και/ή τρίτους,
– να απέχετε από την ανάρτηση, δημοσίευση και διάδοση μέσω του site υλικού/περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, ή το οποίο στηρίζει αθέμιτες διακρίσεις.
– να μη χρησιμοποιείτε το site στο πλαίσιο παράνομων δραστηριοτήτων ή ως μέσο για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων υποχρεούσθε σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που ήθελε προκληθεί στην Εταιρεία ή τρίτους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Η επίσκεψη και χρήση του site και οι συναλλαγές σας μέσω αυτού με την Εταιρεία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.Οι παρόντες όροι ισχύουν στο μέτρο που δεν ορίζεται άλλως από διατάξεις νόμου αναγκαστικής ισχύος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Εταιρείας (σεμινάρια, εκδηλώσεις, προγράμματα κατάρτισης, μίσθωση χώρου κ.λπ.). Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και/ή του χώρου της Εταιρείας σε ορισμένες ημέρες και ώρες τελεί υπό την επιφύλαξη της οριστικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Εφόσον συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια δραστηριότητα θα σας σταλεί email για την παραλαβή της φόρμας. Το email αυτό δεν συνιστά επιβεβαίωση κράτησης θέσης / διαθεσιμότητας. Η Εταιρεία θα καταβάλει προσπάθεια να σας ενημερώσει εγκαίρως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που θα έχετε δώσει. Προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας σας σάς προτρέπουμε να μας τηλεφωνήσετε πριν προγραμματίσετε τη μετάβασή σας στο χώρο μας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο site.

6. Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής, και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πως η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας εδώ