Ο Μικρόκοσμος του Κήπου

Φίλοι και Εχθροί στα φυτά μου με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο

Πρόκειται για ένα εργαστήριο 15 ατὀμων που εισάγει τους συμμετέχοντες στο μικρόκοσμο του φυτικού και ζωικού βασιλείου. Ανακαλύπτουμε τους βιολογικούς κύκλους και κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τους σημαντικότερους επισκέπτες των φυτών μας (έντομα, μύκητες, βακτήρια, ιοί).  Μαθαίνουμε ποια είναι ωφέλιμα και ποια βλαπτικά έντομα κλπ.

Παράλληλα φυτολογικά, βλέπουμε παρατηρούμε τη δομή των φύλλων και εξηγούμε τη λειτουργία τους. 

Διάρκεια: 2 ώρες/ εβδομάδα φυτολογικά, 2 ώρες/ εβδομάδα ζωολογικά