Το κτήμα είναι απασχολημένο

Το κτήμα είναι απασχολημένο