Σεμινάριο Φωτογραφίας

με το Σταύρο Πασίρογλου.

Το σεμινάριο φωτογραφίας απευθύνεται τόσο σε αρχάριους, όσο και σε προχωρημένους, από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι θα διδαχθούν την τεχνική τόσο της αναλογικής όσο και της ψηφιακής φωτογραφίας, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στη ψηφιακή και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.
Για την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων θα γίνουν φωτογραφίσεις σε εξωτερικούς χώρους με την επίβλεψη του εισηγητή, ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει κριτική.

Διάρκεια:  48 ώρες/ 6 μήνες (2 ώρες/εβδομάδα)
κάθε Παρασκευή 18:00 – 20:00
Κόστος: 55€/μήνα