Βιολογική Γεωργίας

Ασφάλεια Τροφίμων απ' το Χωράφι στο Ράφι.

Σε αυτό το σεμινάριο μαθαίνουμε τα πάντα για τα βιολογικά προϊόντα. Τι είναι;  Πώς παράγονται; Είναι ασφαλή; Μαθαίνουμε τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας. Ενημερωνόμαστε για τους κανόνες της παραγωγής τους, τους ελέγχους που γίνονται, ενώ μαθαίνουμε πώς να ξεχωρίζουμε τα βιολογικά προϊόντα στο ράφι, τις προδιαγραφές αλλά και τα συστήματα προσδιορισμού της ποιότητάς τους. Επίσης μαθαίνουμε να διασφαλίζουμε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην διατροφή μας. Κατανοούμε το HACCP (ανάλυση επικινδυνότητας – κρίσιμα σημεία ελέγχου) και συζητάμε για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και την ασφάλεια τους απέναντι στον καταναλωτή. 

Διάρκεια: 12 ώρες/ 3 εβδομάδες (4 ώρες/εβδομάδα)