Φαρμακευτικά & Αρωματικά φυτά

Φυτικό φαρμακείο. Καλλιέργεια των ΦΑΦ με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο

Τι είναι τα αρωματικά φυτά; Στο εν λόγω σεμινάριο, αποκτούμε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την προέλευση, γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Παρουσιάζουμε μεθόδους συλλογής, πολλαπλασιασμού, βιολογικής καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας τους. Μαθαίνουμε να καλλιεργούμε, να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε τα βότανα, ενώ ανακαλύπτουμε τον τρόπο για να παρασκευάζουμε και να χρησιμοποιούμε διάφορα σκευάσματα στο σπίτι.

Διάρκεια: 12 ώρες /1 μήνα (3 ώρες/ εβδομάδα)