Το κτήμα είναι Απασχολημένο

Το κτήμα είναι απασχολημένο