Εισαγωγή στη Hatha Yoga

με τη Ντάρια Γούτου

Η λέξη Hatha προέρχεται από την ένωση των 2 σανσκριτικών λέξεων Ha και Τha που σημαίνουν αντίστοιχα ήλιος και σελήνη. Πρόκειται για δύο διαφορετικές πλευρές, στοιχεία του εαυτού μας. Η Hatha Yoga είναι η yoga που φέρνει την ένωση, τη σύνδεση ανάμεσα σε σώμα, πνεύμα και ψυχή: την αρμονία δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα yoga στη Δύση, και αφορά κυρίως την πνευματική και ψυχική υγεία του ασκούμενου.

Διάρκεια: 1,5 ώρα/ εβδομάδα