Οι Αλλαγές και η Αποτελεσματική Διαχείριση τους

με τον Δ. Καπετανά

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, role playing, ανταλλαγή εμπειριών από τα μέλη της ομάδας, συζητήσεις και παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις θετικές ή αρνητικές αλλαγές στη καθημερινότητα μας. Η διαχείριση αυτών των αλλαγών, η προετοιμασία των προσώπων που μας περιβάλλουν μέσω των μηχανισμών/ πρακτικών που επιστρατεύουμε, η συνειδητοποίηση και η ανάλυση αυτών των μηχανισμών αλλά και η ανάδειξη απλών πρακτικών τρόπων εκλογίκευσης, ανάλυσης και επωφελούς εξοικείωσης με τις αλλαγές, είναι μερικά από τα βασικά σημεία του άκρως ενδιαφέροντος αυτού σεμιναρίου.   

Διάρκεια: 40 ώρες/ 90’ συνεδρία,
κάθε Δευτέρα 19:30 – 21:00
Κόστος: 79€/μήνα