Το Κτήμα είναι απασχολημένο

απασχολημένο

Το Κτήμα είναι απασχολημένο