Το Κτήμα είναι απασχολημένο

Το κτήμα θα είναι απασχολημένο